51 Tú Xương, phường 7,
Quận 3, Hồ Chí Minh 700000
Điện thoại: 028 3932 6865

311 Nguyễn Thái Bình, Phường 12,
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 66828843

59 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao,
Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 39100988