fbpx

Hotline:  0903 077 765

EnglishVietnamese

Hotline:  0903 077 765

EnglishVietnamese
F

GIẢM 10% – GÀ LÊN MÂM MANG VỀ

GIẢM 10% – GÀ LÊN MÂM MANG VỀ
𝐍𝐆𝐀̣𝐈 𝐑𝐀 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆?
𝐘𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐞́, 𝐯𝐢̀ đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐆𝐚̀ 𝐋𝐞̂𝐧 𝐌𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐮̛́ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̀!!!
MÂM GÀ ĐẸP, CÓ NẮP ĐẬY HỢP VỆ SINH KHI ĐI GIAO NÊN CẢ NHÀ THẬT AN TÂM!!!
Ở NHÀ MÀ VẪN ĐƯỢC ĂN GÀ NGON THÌ CÒN GÌ BẰNG?
 
Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐆𝐈𝐀́ 𝟏𝟎% 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐕𝐀̀ 𝐋𝐔𝐎̂𝐍 𝐊𝐇𝐈 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 𝐌𝐀𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐓𝐔̛̀ 𝟏𝟎/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎 Đ𝐄̂́𝐍 𝟐𝟗/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎
 
𝐀𝐍 𝐍𝐀𝐌 𝐐𝐔𝐀́𝐍 𝐋𝐔𝐎̂𝐍 𝐌𝐀𝐍𝐆 Đ𝐄̂́𝐍 𝐒𝐔̛̣ 𝐀𝐍 𝐓𝐀̂𝐌 𝐂𝐇𝐎 𝐌𝐎̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐍𝐇𝐄́!
 
HOTLINE:
𝟎𝟗𝟎𝟑.𝟎𝟕𝟕𝟕𝟔𝟓
𝟎𝟐𝟖.𝟑𝟗𝟑𝟐𝟔𝟖𝟔𝟓
𝟎𝟐𝟖.𝟑𝟗𝟏𝟎𝟎𝟗𝟖𝟖
0903 077 765